Aanmelden voor de nieuwsbrief
© Elohim Centre

Elohim Krachtplaats vervolg

Bijzondere Krachten door ijzerhoudend Gaia water en hoeders

Op de Elohim Krachtplaats is er connectie met dezelfde vrouwelijke zachte energie als in Avalon en Glastonbury (Engeland). Hetzelfde heilzame rode ijzerhoudende bloed(water) van de Aarde-Goddess / Moeder Aarde stroomt ook in de Elohim omgeving en vijvers. Aartsengel Gabriël, de Divine Intelligentie van de Krachtplaats en het Elohim Bewustzijn zijn de hoeders van de Krachtplaats die bedoeld is voor individuele en planetaire verlichting.
Ontmoetings-, healing, natuur en opleidingscentrum voor non-duale nieuwetijds bezoekers

De multidimensionale en internationale Elohim Krachtplaats en het spirituele centrum zijn een ontmoeting-, healing en opleidingscentrum voor nieuwetijds bezoekers, natuurmensen, therapeuten, leidinggevenden, zielerelaties, oprichters van nieuwetijds leefgemeenschappen en de kinderen van de wet van Een.


 

 

Wat doe je voor de samenleving door op de Elohim Krachtplaats te zijn?
Jouw energieuitwisseling met de Elohim Krachtplaats tijdens je verblijf is geven en ontvangen tegelijk. Jouw positieve energie komt in de Krachtplaats alsof je in een accupunctuurpunt drukt en verspreidt zich door alle energiebanen van Moeder Aarde, het wereldbewustzijn, de leylijnen, de sterrenlijnen, de geestelijke meridianen en de onder- en bovengrondse energiebanen. De Elohim community van medewerkers en internationale vrijwilligers, vormt een Gouden Tijds netwerk over de Aarde die wereldwijd het duale, oudetijds bewustzijn opheft. De Krachtplaats en gemeenschap ankeren de nieuwe, paradijselijke Eenheidsenergie voor de Aarde en hebben hierin een voortrekkersrol. Ben jij bewust, subtiel gevoelig en draag je de kristallijnen codes, dan help je,via jouw energie op de Elohim Krachtplaats, ook mee aan de wereldshift naar Eenheid en verlichting. 


Het Elohim Centre als zelfrealisatieschool en worldpowerpoint

De nieuwe Aarde manifesteert zich bij het Elohim Centre en maakt de gouden samenleving zichtbaar. Het Centre is uniek als zelfrealisatieschool en worldpowerpoint omdat de kosmische elektriserende (Bewustzijn, Geestelijk) Krachten er samen vallen met de vrouwelijke, magnetische water-Liefdes Krachten. De oorspronkelijke (Sekinah, Shakti) zachtheid, liefde en zorgzaamheid voor al het leven, is op de Elohim Krachtplaats en in een straal van 75 km, duidelijk voelbaar aanwezig. Deze universele Sekinah-Shakti liefdeskrachten en de hoger dimensionale Geest-Kennis-Scheppende en Co-creërende Krachten, die diep vanuit Aarde zowel als vanuit de kosmos, multidimensionaal spiralen, activeren de woon-werk gemeenschap met de grote kring lohim vrienden en de Aarde. Ze onderhouden de sacrale verbinding, het Gouden Tijd éénheidspunt, (0-punt of nieuw Jeruzalem) in de Elohim Krachtplaats en in het wereldwijde netwerk. Ze voeren het Elohim team, de natuurspirits en verblijvende bezoekers naar de belichaamde staat van Oneindig Bewustzijn en Liefde.


  

 Huishealing of gebiedshealing
In het Elohim Centre zijn teamleden bekend met de Oorspronkelijke energie en bedoeling en kunnen zij voelen waar het blokkeerd of verstoord.

Je kunt bellen als je wilt weten wat er aan de hand is in jouw huisof gebied indien het daar niet goed voelt voor je. Misschien voelt het er nooit echt prettig, ontstaan er steeds psychische of lichamelijke klachten of is er een vreemde "aanwezigheid". Bijna altijd is daar wat aan te doen.  Aardstralen, wateraders of leylijnen  kunnen te hoge, lage of geschiedenis-energie voortbrengen. Soms zijn er entiteiten. Maar altijd zijn er ook prachtige oorspronkelijke energieën van het gebied die waarschijnlijk te maken hebben met jouw hoogste Essentie. Weet waarom je daar woont en laat je helpen d.m.v. inzicht en healing! Dit kan ook op afstand.
Heb je vragen over jezelf of het zelf aanleggen van een krachtplaats, chakratuinen, aardehealing, het ontstoren van huizen en wijken, bel dan: tel +31 (0) 597 541539 


 

Laten we samen zorgen voor een mooie wereld en een paradijselijk leefklimaat.

Als jij jouw omgeving heelt, heel je het voor veel meer mensen !


 

Voorbeelden van gebieds- en huisconsulten 

Het gebied waarin ik zelf woon: Veelerveen (Gr) en haar omgeving,  werkt sterk in op het tweede chakra met thema's als innerlijk kind, stemming, relaties en seksualiteit. Maar ook kunnen mensen er zich gemakkelijk openen naar een hoger bewustzijn. Dat laatste komt alleen in de drie noordelijke provincies van Nederland zo sterk voor. In de overige provincies kost het meer moeite om boven het emotionele en mentale massabewustzijn uit te komen.  Het  innerlijk kind en plezier raakte in Veelerveen snel onderdrukt door de geschiedenis-inprent van zwoegen, ploeteren en armoedebewustzijn. Ook een thema van mezelf, mijn genen, opvoeding en voorouders. Bewustzijn heeft geholpen en helpt nog steeds!


Lees meer over dit en nog twee andere voorbeelden.


 

Verdiepende informatie Krachtplaats, toekomst en tijdportals, 

De Elohim Krachtplaats te Veelerveen (GR) ontwikkelt zich vanaf 1989 voor de nieuwe Aarde en samenleving

Elke krachtplaats of sacred site heeft een vortex van spiralende energie die de hogere lichtsferen en de dimensies in de aarde verbindt. Meestal kruisen er enkele ondergrondse en-of bovengrondse leylijnen (geestelijke energielijnen, kosmische en-of aardse meridianen.) Elke krachtplaats kent een bijzondere en eigen sfeer waar gevoelige mensen andere energie (-vormen) kunnen waarnemen dan normaal omdat de dimensiesluiers er dunner zijn. Hoe meer je vanuit je ziel kunt leven, hoe gevoeliger en opener en zonder oordeel je wordt,  hoe meer je kunt waarnemen van de ongeziene wereld en kunt bijdragen aan het heel worden van de Aarde en mensheid. Het steeds verder openen in je oorspronkelijke Ware Natuur en goedheid, kennis en gevoel over de ongeziene werelden, gaat stap voor stap. Het is een ontwikkeling voor ieder mens.  Diegenen die deze ontwikkeling nog niet hebben ervaren zullen dan ook niet zoveel kunnen met bepaalde informatie hieronder, het vooreerst zweverig vinden;

De Elohim Krachtplaats is voelbaar op meer dan 75 km als je haar energie kent

De Elohim Krachtplaats is als kristallijnen, gewijde plaats bedoeld om het hoogste in de mens te activeren. Het is een plek van licht, aarding en engelen, van openheid en zachtheid in eenheid met kracht.

De Krachtplaats is het wereld-ankeringspunt voor het 13-voudig bewustzijn en kosmische stralen.  De kosmische Stralen helpen elk mens,  weer gezond, menslievend, bewust en in overvloed met elkaar te leven zonder de oude geschiedenis van afgescheidenheid, schaarste en dualiteit.  De Elohim Krachtplaats transformeert, samen met alle gevoelige en bewuste mensen die er mee in verbinding staan,  het gezamenlijke en individueel bewustzijn van Aarde en mensheid, naar eenheid.

 


Een stukje nieuwe Aarde

 

Elohim Centre Luchtfoto 2

De Elohim Krachtplaats en Helende Tuinen zijn reeds een stukje nieuwe Aarde. Hier wisselt de natuur uit met de mens. Als je er bent weet je dat het overal zo hoort te zijn en weer kan voelen. De natuur spreekt bij de Elohim Krachtplaats door alle zintuigen. 

Op talloze manieren hoor je de Sprits in je ziel, geest, hart en lichaam. In de Elohim Tuinen is het minder raar als je bomen, kristallen, dieren, planten en hun bezieling aanvoelt. Dat gebeurt gewoon bij gevoelige mensen. "Net als boodschappen" ontvangen van Moeder Aarde, een boom of steen.  

Tussen het groen van de Helende Tuinen van de Elohim Krachtplaats is een haast sprookjesachtige engelen-elfensfeer die vaak zo tastbaar is voor je zich steeds verder openend hart, dat je verstand je eigen hogere wezen, niet langer kan afwijzen. Samen met Moeder Aarde kan de natuur en het licht van de Krachtplaats je vullen met dankbaarheid en warmte voor al het leven. Alles straalt naar je terug! Op de Krachtplaats en in de Elohim workshops kun je leren hoe je je kunt openen voor je eigen hoger licht. Wanneer je dit hoogste Licht in je persoonlijkheid  kunt leven brengt dat in jou en om je heen,  engelenenergie!

 

( voor een groter terreinoverzicht; klik op foto en zoom in ! Duurt even )


 

Over enkele jaren

Over enkele jaren zal het zichtbaar en voelbaar zijn van de ongeziene wereld heel gewoon zijn, maar ook nu al kun je beginnen of verder gaan met je eigen ontwikkeling zodat ook bij jou huis en tuin een paradijselijke sfeer ontstaat.  Niemand kan meer winnen als de natuur of een ander daardoor moet verliezen. Het diepste subtiele gevoel en het welzijn van een ieder telt,  ook van de bomen, dieren en kristallen.  Laten we samen een betere wereld maken. Als je wilt kun je bellen met het Elohim Centre, 0597 541539, om te vragen welke  workshop of persoonlijk consult nu bij je aansluit.

 

Het manifesteren van het nieuwe Paradijs

Lang niet alle bekende krachtplaatsen omvatten reeds genoeg lichtkracht vanuit het oneindig Bewustzijn. Ze trillen niet allemaal op Kosmisch Bewustzijn of hebben vaak veel donkere geschiedenis. Maar enkele krachtplaatsen ter wereld omvatten wel alle twaalf dimensies zowel in, als boven de Aarde. Deze krachtplaatsen-vortexen kunnen bij voldoende eigen ontwikkeling, in het klein, ook in jouw huis of tuin ontstaan. Ze leveren dan een bijdrage aan een liefdevolle,  Gouden Tijd, net als de Elohim Krachtplaats. Ze creëren vanzelf internationale en interdimensionale leylijnen (meridianen) die samen het kristallijnen netwerk zonder donkere geschiedenis en karma, vormen. Sommige wereldkrachtplaatsen openen wel naar de 12 lagen van bewustzijn in de hogere dimensies maar ankeren dit licht niet door de Aarde en de dagelijkse realiteit van een gezonde mensheid en planeet. Mensen die graag in een omgeving zijn waar de hogere dimensies niet in de Aarde komen, openen naar steeds meer kennis en bewustzijn over vorige levens, zielenbanden of sterrenbewustzijn maar blijven in deze comfortzone of het denken, steken. De Elohim Krachtplaats draagt alle 13 dimensies van licht ook in de Aarde waardoor terugkomende (workshop-) bezoekers langzaam hun subtiele kwetsbaarheid, diepere (collectieve) gevoelservaringen, menslievendheid,  financiën en het fysieke lichaam, tot éénheid en zelfrealisatie brengen.   


Wat kun jij doen?

Het gezamenlijke menselijke bewustzijn transformeert naar vrede en samenwerking. Ieders zieledoel, authentieke Zelf en kwaliteit ontwaken.  Dimensies van planten, dieren, mineralen, engelen, natuurspirits en hun overzielen evolueren mee. Maar ook het geldsysteem, bedrijven, onderwijs, etc. Dit is de betekenis van het Elohim Bewustzijn. Van wat het activeert. Mensen en natuurrijken zullen zich net als in de eerste tijd van éénheid op Aarde (Lemurië) opnieuw openen voor elkaar. Bezoekers van de Elohim Krachtplaats en workshops willen een bijdrage leveren door hun aanwezigheid aan de Gouden Tijd en samenleving. Door deze dienstbaarheid is de Elohim Krachtplaats inmiddels een sacred site, een voelbaar ingewijde plek, met een eigen Beïng, een Intelligentie, geworden.

Workshops 

Denk aan de workshops:

 


Tijdsportalen naar andere dimensies

Op kosmische vortexen (krachtplaatsen) zoals bij het Elohim Centre ontstaan er tijdsportalen (timeportals) naar andere dimensies, tijdsperiodes en sferen. Verleden levens en geschiedenis worden er niet meer linair maar holografisch ervaren waardoor er enorme healing op de geschiedenis van jezelf en de mensheid kan ontstaan. Als de vortex het hoogste en diepste punt heeft bereikt kun je  gouden liefdesenergie, zelfrealisatie en geluk als van de Hof van Eden, ervaren. Dit noemen we de paradijsmatrix. Als tijdens Elohim workshops deze energie zich in je opent is dat een fantastische ervaring. Het heelt tevens alle zwaarte van je voorouders in jouw DNA, lichaam, denken, gevoelens, houdingen, meningen en gedrag. Dat is andere koek dan één voor één, een leven of eerdere gebeurtenis healen!  In deze Gouden Liefdesenergie heelt elke pijn die voortkomt uit dualiteit of afgescheidenheid vanuit welke tijdperiode dan ook, in één keer en op subtiele wijze. Je voelt je daarna enorm veel prettiger en lichter en je leven verandert in positieve zin! Net als jij kan de Aarde tijdens momenten van collectieve healing (vaak tijdens workshops) op zo'n moment ook veel geschiedenis-pijn  loslaten.

Krachtplaatsen die reeds resoneren op Eénheid, zullen de eerste plekken in de wereld zijn waar de hogere Lichtsferen tot waarneembare realiteit worden. Er zijn bezoekers die bij het Elohim Centre nu al zichtbare en voelbare verschijningen van engelen, elfen, trollen en andere natuurspirits waar kunnen nemen. Ook lichtbollen, Hollow Earth-bewoners of geometrische vormen zien verschijnen. Soms worden ze op de foto vastgelegd.

Mensen zullen zich rondom een krachtplaats vestigen

Krachtplaatsen als het Elohim Centre, zullen in de toekomst de plekken van licht zijn waar mensen tezamen komen om zich op te laden en te leven  vanuit  hun oorspronkelijke Ware Natuur en ziel. Ze ontvangen er healing en inzichten, zullen er samenwerken voor een nieuwe maatschappij van eenheid. Zij zullen in de energie van de krachtplaats gemakkelijker informatie en ideeën krijgen, doorgegeven vanuit de sferen, om elkaar, gezin, organisatie en de Aarde te helpen. Tenslotte zullen er in de komende jaren, steeds meer mensen zich tot een bepaalde krachtplaats en sfeer aangetrokken voelen om er zich rondom te vestigen. Tenminste wanneer de essentie van de persoon, de plek en beider doelen, met elkaar resoneren.

 

Voltooing Mensheid

In sommige gebieden op Aarde staan we, als ontwaakte mensheid weer open voor onze innerlijke leiding, de Tekens en andere realiteiten. We luisteren naar onze innerlijke stem en ronden momenteel een evolutie af van 26.000

Aarde

jaren door een enorme omwenteling in gedrag en bewustzijn. We gaan van collectieve Eénheid via Atlantis met dualiteit naar Eénheid met persoonlijke verantwoordelijkheid. Ons Lemurische gezamenlijk eenheidsbewustzijn en de huidige Lemurische Eenheid met individuele verantwoordelijkheid en zorgzaamheid, komen bijeen in een spiralende evolutievorm: het Masterplan van de Aarde en melkweg. Lees hier verder over Voltooiing Mensheid.

Bron: Joke ElZiam Nootebos:  T: 0597-541539   www.krachtplaatsen.nl

 

 

Auteursrechten, copyright en eigendomsrechten van teksten:
De teksten van deze site mogen niet openbaar worden gemaakt, ook niet na herschrijving, tenzij er schriftelijk  toestemming is van Joke

 


 

 Plattegrond Inwijdingsweg door de Krachtplaats en helende Tuinen

plattegrondterrein2013.jpg