Aanmelden voor de nieuwsbrief
© Elohim Centre

Huishealing, gebiedsreading

 

Wat is de energie van jouw woonplaats en huis?

Je huis, woonplaats en het gebied waar je woont activeren iets in je. Onbewust leer je er iets, ervaar je er iets en haal je er iets op dat nodig is voor je. Zo dragen sommige gebieden bijvoorbeeld thema's als macht/kracht als kwaliteit versus onmacht. Of traditionele, onvrije denkwijzen en patronen versus ruimdenkendheid. Als jouw Divine essentie een krachtige leidende kwaliteit heeft geef je dat terug aan het gebied. Maar ook streven, ambitie, dominantie, arrogantie of slachtofferschap als deelasprecten van je kleine zelf versterken dezelfde thema's van het gebied in negatieve zin. Zo trekt een gebied overeenkomstige mensen en krachten aan. Weet je wat die zijn en weet je ook welke jouw zwakke eigenschappen en de kwaliteiten van je Goddelijke essentie zijn, dan kun je er je voordeel meedoen zolang je daar woont. Immers nergens anders kom je die thema's zo tegen. Heb je dat duidelijk dan kan je juist je hoogste licht en volledig potentieel daar naar voren halen.

Onderstaande plaatsen en gebieden geven je een voorbeeld. De teksten en readingen zijn gemaakt door Joke ElZiam Nootebos en mogen alleen met de volgende bronvermelding worden overgenomen: Joke ElZiam Nootebos www.elohim-centre.org tel 0031 (0)597 541539


Huishealing

Soms is er van alles aan de hand qua sfeer in huis. Geesten, (aard)straling, sferen, niet altijd is het duidelijk. Ook niet het effect van het hele gebied en haar geschiedenis, op het huis. In het Elohim Centre is men hierin gespecialiseerd en kan jouw woning ook op afstand worden ingevoeld d.m.v. foto's en je vragen en info. Een afstandhealing is ook mogelijk. Verder zijn er Crystal Home en Office Healers die je neer kunt zetten voor de sfeer, waarop ook garantie zit. Voor meer info of bestelling van de Chrystal Home en Office healers klik hier.


Wil je een gebieds - reading en meer weten over jezelf of wil je een huishealing?

Dat kan live of op afstand van 15 tot 60 min. afhankelijk van de situatie.
Mail of bel voor meer info het Elohim Centre te Veelerveen (GR)
E: info@elohim-centre.org T: 0597 541539


bosMidden Limburg

Midden Limburg kent meerdere Marialijnen en vele kerken staan hierop. In de blueprint van Midden Limburg bevindt zich vrouwelijke energie, prachtige Marialicht en een zo'n grote Liefde welke nog nauwelijks geleefd wordt in mens, natuur en maatschappij. Maar diegenen die zich hier op afstemmen kunnen deze Divine Liefde wel voeden. Ook kan het aloude oervertrouwen in liefde, het goede en schoonheid in dit gebied weer herstellen, maar ook de uitdaging op het tegenovergestelde ontstaat. De Marie energie is een prachtige zachte kwaliteit, welke ook enkele aardende mannelijke plekken in het landschap en in de mensheid nodig heeft als ankers voor dit mooie hoge en vrouwelijke gevoelslicht. Om het vrouwelijke niet te wiebelig, te kwetsbaar en wegvloeiend te laten worden zijn er naast de zachte en lieve mensen, mannen en vrouwen nodig die aardend, serieus, zakelijk, praktisc, daadkrachtig en gefocust zijn. Erger je daarbij niet aan hun minder flexibel, minder liefdevol of verminderde speelsheid maar zie deze beauty`s als ankers om de Maria liefdeskracht te kunnen leven. Omgekeerd als je serieus en wat zwaar op de hand bent kun je je ergeren aan lichtvoetigheid, gevoeligheid, naïviteit en teveel zorgzaamheid van een verwrongen vrouwelijke liefdes energie, maar je kunt je ook openen voor het sprankelende en lichte hiervan. De Divine heelheid ervan zoeken. Het kan ook jouw systeem ten goede komen en open maken.

Tilburg

 In de omgeving van Tilburg bestaat er ook de Maria-energie. Ze werkt daar vooral in eenheid met de natuur. De hele omgeving van Tilburg was vroeger een en al natuuraltaar. Het was een sacraal gebied. Nu zit de Maria-energie er grotendeels weggestopt onder de grond en in de gestolde mensenharten. Vrouwelijke zachtheid en liefde voor de natuurspirits, voor de ondergrondse en bovengrondse waterbronnen doet haar weer opbloeien. Zachte, liefdevolle eerbied en wijsheid voor de Liefde zelf alsmede voor de natuur ligt in de hogere bedoeling van mensen die in en rondom Tilburg wonen. 

Noord Nederland

Noordholland, Friesland en Groningen zijn verbonden met de energie van Glastonbury. Het is een energie van Eenheidsbewustzijn welke de tere energie van de Heilige Graal vormt. De zuivere, heldere energie die in deze provincies op de hogere levels voelbaar is, heeft directe en ongesluierde verbinding met het Goddelijk of kosmische Bewustzijn en het gevoelsleven van Moeder Aarde.

Deze energie heeft een overwegend vrouwelijke kwaliteit, met in de kern de mannelijke pool. Sensitieve mensen ervaren in het noorden zeer krachtige en heel zuivere, geestelijke zowel als gevoelige energie. Het creëert in het leven een heilige, veilige plek voor de ware zuivere mannelijke energie (met in het centrum vrouwelijke energie).

De daden van de man, of van het mannelijke in de vrouw, koppelen in het noorden gemakkelijker aan het hart en aan hoger geestelijk bewustzijn. Voor sommige mannen zal het nog niet direct om bewustzijn gaan maar koppelt het mentale bij hen makkelijker aan het hart en gedrag door het verblijf in het noorden.

Lemurische connecties met de Vrouwelijke Noordzee-Spirit en Scandinavië

Zee

Met name Friesland, het noordelijke deel van Groningen, Duitsland en het hele waddengebied onderhouden Lemurische (oorspronkelijke Goedheid, eenheid) connecties met de Vrouwelijke Noorzee-Spirit en Scandinavië, vooral wat betreft de liefdevolle eenheid tussen de verfijnde natuurkrachten, het land en de mensen. Mensen met Lemurische natuurresonanties in hun celherinnering die in het Noorden wonen, worden opener en gevoeliger door de Krachten van het Noorden.

Nederland
Voor spirituele mensen, verlichten, blijkt heel Nederland een heerlijke plek om te wonen wat de energie betreft. Doordat Nederland voor een deel onder of vlakbij de waterspiegel ligt, is er zeer veel vrouwelijke energie en vrijheid om los te komen van oude opvoeding- en cultuurpatronen. Om te gehoorzamen aan innerlijke wetten en aan een hogere, innerlijke waarheid en leiding. Dit maakt Nederland, in tegenstelling tot vele andere landen,  tot een land waar in verhouding veel spirituele en verlichte mensen wonen.

Nederland heeft de Taak bewustzijn, liefde, vrijheid en blijschap te verspreiden over alle landen. Daar waar Nederlanders eerst reisden om te "halen" zullen ze nu "brengen". Ze zullen hun flexibiliteit en inlevingsvermogen in andere culturen en talen op positieve wijze, ook via internet, inzetten en gebruiken.

 

De vrouwelijke energie van Nederland begint nu samen te werken met het mannelijke bij de doorsnee Nederlander. Dat betekent dat de individualiteit, de onafhankelijkheid, heldere inzichten, het mentale, de vrijheidsdrang en kracht zich niet verder zullen verharden om tot nog meer afgescheidenheid te leiden, maar het vrouwelijke zullen ondersteunen.

De liefde, blijheid, intuïtie, het wij-gevoel, schoonheid en flexibiliteit als vrouwelijke kwaliteiten, zo bekend bij Nederlanders, zullen meer geëerd, gevoed en beschermd worden door mannelijkheid. Het heeft bedding, richting en focus nodig. Dit speelt in elke werkklus, relatie, organisatie en bij de overheid in Nederland.

Nederland heeft een enorm sterke connectie met de maan en deze heeft dus ook een grote invloed op de bevolking. Ook in het oude Egypte werkte men veel met de maan-energie, evenals de oorspronkelijke zigeuners dit deden.

Emigreren

Natuurlijk heeft elk land zijn eigen energie-kwaliteiten, je woont er nooit voor niets en zult emigreren wanneer de trilling en hogere informatie van het nieuwe land je meer te bieden hebben. 


Duitsland

DuitslandGeneraliserend brengt Duitsland een meer mannelijke energie. Van alles heel praktisch eerst willen weten, een plek geven, grondig aanpakken, iets tot in de puntjes voor elkaar willen hebben, alvorens er sprake kan zijn van spiritueel open zijn, vertrouwen, overgave, deelname of aankoop. De volksaard en het familieleven zijn er traditioneel waar de Nederlander vrij en individualistisch, maar minder gegrond is. Een Nederlander voelt bij welke workshop hij wil zijn en ziet onderweg wel hoe het ook alweer precies zit met eten en overnachten. De inhoud van de workshop is vaak niet eens gelezen op de site. Duitse mensen komen meestal pas naar een workshop als ze weten waar en in welk bed ze slapen, hoe ze moeten rijden, enz. Ook tijdens de workshop komen er eerst allerlei vragen over de inhoud van de workshop aan bod alvorens de channeling kan beginnen. Maar als alle praktische vragen hen voldoende bevestigen en houvast geven, dan openen ze zich ook helemaal! 

Kortom "grundlichkeit" staat voorop en is een krachtig fundament zolang het niet onverzettelijk is, vasthoudt ten koste van vrijheid aan geld , traditie of  familieverwachting. De Duitsers houden veel van de natuur en moeder aarde. Vele lichtwerkers zijn er dan ook aardehealers. Ook natuurgeneeswijzen, kruiden- en edelstenen, wichelroedelopers, runen en voorwerpen met Krachten zijn nooit helemaal weggeweest uit de Duitse cultuur. Denk Duitsland als buurland eens weg en voel eens hoe Nederlanders zullen  "dweilen" en "zweven".  Nederlanders zullen dus blij mogen zijn met een land als Duitsland naast hen. Omgekeerd brengt Nederland de Duitse mensen die er naar toe verhuizen meer vrijheid, onafhankelijkheid, eigen kracht, ontplooïngsmogelijkheden en beschikkingsrecht.

Ik besef dat dergelijke teksten veel te veel generaliseren en dat ieders woonplaats en aard persoonlijk "gelezen"moeten worden.


 

België

België

Onze zuiderburen hebben ook iets meer aarding in het familie- en traditionele gebeuren.  Als Nederlanders zich er vestigen kunnen ze zachter worden. Ze helpen elkaar gemakkelijker en worden in de regel er iets vriendelijker en hartelijker. Het hogere doel van de Belgen voor de wereld is als voorbeeld te dienen van onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. Echter nu zijn elkaar helpen en vriendelijkheid nog regelmatig gebaseerd op sociale opvoeding en verplichtingen. Daarom is de vrijheidsdrang van de Nederlander, evenals het vrijere uiten, weer behulpzaam voor de Belgen en hun spirituele ontwikkeling.

 


Amerika

Amerika

Amerika heeft als wereldtaak elk land ter wereld te helpen als zijn broeder of zuster, alle landen te verbinden en als een goede vriend-vader te hoeden. Dat is wat anders dan beheersen.  Het is een zeer moeilijke taak , welke een enorme bewustzijnsontwikkeling vraagt en ervaring met het omgaan met mensen en landen die nog volop dualistisch en egoïstisch denken. Alles wat we kunnen doen om individuele Amerikaanse vrienden te helpen met eenheidsdenken en besluiten, helpt de wereld.